CONDUCEREA Fundației pentru Educație și Atitudine Socială:
prof.dr. Petronela Rubel, președinte FEAS
prof. dr. Alexander Rubel, vicepreședinte FEAS
prof. dr. Ion Lihaciu, vicepreședinte FEAS

ECHIPA MANAGERIALĂ:

DIRECTOR, PROF. DR. PETRONELA RUBEL– președinte fondator al
Fundației pentru Educație și Atitudine Socială, licențiată în Teologie-Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, master în Teologie, programul de studii Viața Bisericii Istorie și Actualitate, master în Management Educațional, doctor în Științe, domeniul Teologie. A absolvit cursuri de perfecționare în Managementul proiectelor, Formator, Auditor în domeniul calității, Specialist relații publice, Mediator social, Educație interculturală, Educație incluzivă, Planificare strategică educațională, a coordonat proiecte europene și a participat la numeroase conferințe europene.

DIRECTOR, PROF. DR. ANGELA-TEODORA SAVA-profesor de matematică, absolventă a Facultății de matematică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, grad didactic I, master în Politici educaționale la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, doctor în matematică, mentor pentru studenții și profesorii stagiari, evaluator al calității în învățământ- colaborator ARACIP, lector formator pentru adulți, consilier instituțional pentru implementarea unui management al calității în instituții de învățământ preșcolar, organizator manifestări științifice, organizator concursuri de matematică pentru elevi, participări în proiecte educaționale naționale și internaționale. În 2007 a primit diploma Gheorghe Lazăr, clasa I, emitent, Ministerul Educației.

PROFESORI DE LIMBA GERMANĂ

PROF. ȘTEFANIA PRICOP, masterandă a Facultății de Litere, specializarea Literatura română și hermeneurica literară, licențiată a Facultății de Litere, secția Germană-Română, șefă de promoție 2016, absolvetă a examenului Sprachdiplom- Bescheinigung 2013, bursieră DAAD în Bremen, Germania, 2015.

PROF. MIHAELA TOADER, absolventă master, specializarea Cultura germană în context european, absolventă a Facultății de Litere, specializarea germană-engeză, bursieră Erasmus la Konstantz, Germania, 2013-2014 și 2015-2016.

PROF. MARTA VARTOLOMEI, masterandă a Universității din București, specializarea Strategii comunicaționale interculturale, licențiată a Facultății de Litere, secția Germană-Spaniolă, absolventă a examenului Sprachdiplom-Bescheinigung, bursieră Erasmus, Germania.

ÎNVĂȚĂTORI:

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, ELENA CRAUS, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, grad didactic I, a urmat cursuri de perfecționare: Predarea interactivă a disciplinelor școlare, Consiliere școlară, Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice din învățământul primar. A primit diploma Gheorghe Lazăr pentru activitatea didactică remarcabilă, recunoscută la nivel național și internațional.Este autor și coautor a numeroase culegeri de matematică.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, DIANA HÂRCU, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, master în Politici și management în educație.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, MARIA CHIȘCĂ, profesor pentru învățământ primar, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar,sectia psihopedagogie, se institutor educație fizică, grad didactic I, a urmat numeroase cursuri de perfecționare, simpozioane, evaluator la concursuri județene, autor de culegeri de matematică pentru clasele I-III.

PROF. INVĂȚĂMÂNT PRIMAR, ȘTEFAN IONUȚ GAFTON, absolvent al Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iași, specializarea învățător-educator

EDUCATORI

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, OANA ANDREEA NICUȚĂ, absolventă a Liceului Pedagogic Colegiul Național Ștefan cel Mare din Bacău, specializarea învățător-educator, definitivat, licențiată în psihologie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași. A participat la cursuri de perfecționare : Mentor, Modalități practice de dezvoltare a inteligențelor multiple la copii, Animator socio-educativ, a făcut parte din echipe de lucru în cadrul proiectelor europene.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, DENISA SCARLAT, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, definitivat.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, OANA TODIRIȚĂ, masterandă, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, numeroase participări la congrese naționale și seminarii.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȘTEFANA AMARIȚEI, absolventă a Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iași, specializarea educator-învățător, promoția 2016.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR VALERICA DOROFTE, absolventă a Liceului Pedagogic Vasile Lupu Bârlad, specializarea educator-învățător., promoția 2014.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ALINA BULEANDRĂ, absolventă a Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iași, specializarea educator-învățător, promoția 2016.