ECHIPA H&G

ECHIPA H&G

Echipa Hansel unt Gretel

CONDUCEREA Fundației pentru Educație și Atitudine Socială:
prof.dr. Petronela Rubel, președinte FEAS
prof. dr. Alexander Rubel, vicepreședinte FEAS
prof. dr. Ion Lihaciu, vicepreședinte FEAS

ECHIPA MANAGERIALĂ:

DIRECTOR, PROF. DR. PETRONELA RUBEL– președinte fondator al Fundației pentru Educație și Atitudine Socială, licențiată în Teologie-Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, master în Teologie, programul de studii Viața Bisericii Istorie și Actualitate, master în Management Educațional, doctor în Științe, domeniul Teologie. A absolvit cursuri de perfecționare în Managementul proiectelor, Formator, Auditor în domeniul calității, Specialist relații publice, Mediator social, Educație interculturală, Educație incluzivă, Planificare strategică educațională, a coordonat proiecte europene și a participat la numeroase conferințe europene.

DIRECTOR, PROF. DR. ANGELA-TEODORA SAVA-profesor de matematică, absolventă a Facultății de matematică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, grad didactic I, master în Politici educaționale la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, doctor în matematică, mentor pentru studenții și profesorii stagiari, evaluator al calității în învățământ- colaborator ARACIP, lector formator pentru adulți, consilier instituțional pentru implementarea unui management al calității în instituții de învățământ preșcolar, organizator manifestări științifice, organizator concursuri de matematică pentru elevi, participări în proiecte educaționale naționale și internaționale. În 2007 a primit diploma Gheorghe Lazăr, clasa I, emitent, Ministerul Educației.

PROFESORI DE LIMBA GERMANĂ:

PROF. ȘTEFANIA PRICOP, absolventă master, specializarea Literatura română și hermeneutică literară, licențiată a Facultății de Litere, secția Germană-Română, șefă de promoție 2016, a absolvit examenul Sprachdiplom- Bescheinigung 2013, a fost bursieră DAAD în Bremen și a descoperit magia de a fi profesor la școala noastră. Cu tact, perseverență, responsabilitate, Frau Ștefania îndrumă de trei ani elevii școlii noastre spre enigmatica limbă germană.

PROF. OANA  MIHAELA COJOCARIU, licențiată a Facultății de Litere, specializarea Germană-Franceză, bursieră la Universitatea din Konstanz și cea din Berlin, a urmat numeroase cursuri de perfecționare. Cu experiența acumulată la școala din Schwaebisch Gmuend, Germania, unde a profesat pentru un semestru, profesor cu gradul didactic II, copiii noștri beneficiază de metode noi ce completează strategiile de învățare cunoscute.

ÎNVĂȚĂTORI:

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, SABINA CARPIUC, absolventă a Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iași, specializarea Învățător-educator, 2015.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, DIANA HÂRCU, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, master în Politici și management în educație.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, MARIA CHIȘCĂ, profesor pentru învățământ primar, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar,sectia psihopedagogie, se institutor educație fizică, grad didactic I, a urmat numeroase cursuri de perfecționare, simpozioane, evaluator la concursuri județene, autor de culegeri de matematică pentru clasele I-III.

PROF. INVĂȚĂMÂNT PRIMAR, ȘTEFAN IONUȚ GAFTON, absolvent al Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iași, specializarea învățător-educator, 2017.

EDUCATORI -sediul COPOU

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, OANA ANDREEA NICUȚĂ, absolventă a Liceului Pedagogic Colegiul Național Ștefan cel Mare din Bacău, specializarea învățător-educator, definitivat, licențiată în psihologie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași. A participat la cursuri de perfecționare : Mentor, Modalități practice de dezvoltare a inteligențelor multiple la copii, Animator socio-educativ, a făcut parte din echipe de lucru în cadrul proiectelor europene.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, DENISA SCARLAT, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, definitivat.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR LOREDANA ȘTEFIUC, absolventă a Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iași, specializarea educator-învățător, promoția 2016.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR DIANA BACINSCHI, absolventă a Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iași, specializarea educator-învățător, promoția 2017.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR GEORGIANA DUBĂU, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 2012, absolventă a cursurilor AMI, nivelul de vârstă 3-6 ani.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT BALAN IOANA-LAURA, absolventă a Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iași, specializarea educator-învățător, promoția 2018.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR RAMONA LUCA, absolventă a Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iași, specializarea educator-învățător, promoția2018.

EDUCATORI-sediul IDEO

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ANA SÎRBU, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, absolventă a cursurilor AMI, nivelul de vîrstă 3-6 ani.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ANDREEA ROTARU, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, absolventă a cursurilor AMI, 3-6 ani.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, OANA TODIRIȚĂ, masterandă, licențiată a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preprimar din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, numeroase participări la congrese naționale și seminarii.

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ROXANA BOLOHAN, absolvent 2018.

Copilul dumneavoastră se află de la început pe cele mai bune mâini!

Iniţiativa de a înfiinţa Grădiniţa Germană din Iaşi aparţine unor părinţi.

Reprezentant legal al instituţiei este fundaţia FEAS (Fundaţia pentru Educaţie şi Atitudine Socială).

Preşedinta fundaţiei este doamna Petronela Rubel. Noi, cei de la FEAS, considerăm că educaţia preşcolară bazată pe valori germane este importantă atât pentru propriii noştri copii, cât şi pentru toți copiii ai căror părinţi au aspirații înalte.

De aceea ne-am hotârât să punem bazele unei grădiniţe bilingve, care să respecte întru totul programa curiculară a Ministerului Educaţiei din România, dar care să prezinte aceste conţinuturi în special în limba germană.

De asemenea, punem un accent special pe limba engleză, pe educaţia muzicală, precum şi pe o serie de materii opţionale pe care le oferim.

Dorim să atingem aceste ţeluri educaţionale împreună cu copiii grădiniţei noastre şi cu părinţii lor, aici, în capitala culturală a României şi prin aceasta să fim utili şi comunităţii ieşene.

Școala Primară Hansel und Gretel funcționează în condiții legale pentru următoarele niveluri:

Conform legislației în vigoare, Ministerul Educației, prin intermediul organismelor specializate și a unor procese de analiză și evaluare reglementează funcționarea  instituțiilor de învățământ privat din România.


1. PREȘCOLAR – autorizare de funcționare nr. 4920/31.07.2012, modificare OM nr. 5778/12.11.2015, acreditare prin OM nr.5906/29.11.2016

2. PRIMAR-autorizare de funcționare nr. 4920/31.07.2012

93

FULL TIME FACULTY

1:8

STUDENT/TEACHER RATIO

80

PERCENTAGE OF MASTER DEGREES

765

CURRENT ENROLLMENT